Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
 • OI Developer
 • 157

Informace o cenách vodného a stočného naleznete v tomto článku

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod' a.S. na svém zasedání dne 9.|2.2022 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimižje společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen pro rok2023 takto:

 Cena bez DPHCena s 10% DPH
Vodné46,60 Kč/m351,26 Kč/m3
Stočné45,00 Kč/m349,50 Kč/m3
Stočné bez ČOV14,03 Kč/m315,43 Kč/m3
Celkem vodné a stočné91,60 Kč/m3100,76 Kč/m3

Od 1.1 .2023 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 7,26 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody odpadní o 4,73 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově docházi pro odběratele obou služeb k nárůstu o 11,99 Kč/m3 (včetně DPH), což představuje navýšeni o 13,5%. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 l/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí za rok o cca 380 Kč zarok více.

Mimořádný odečet stavu vodoměru nebude prováděn. Spotřeba k 31.12.2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel si může také stav vodoměru k 3l.I2.2022 nahlásit. Pokud se rozhodne, musí tak učinit nejpozději do 4. ledna 2023, a to buď telefonicky (491 419 241, 491 419 242) nebo elektronickou poštou na e-mail: jelenova@vakna.cz, seifertova@vakna.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 3l.12.2022. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2022 nebudou zpracovány.

V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená data. Fakturace proběhne v původních fakturačních cyklech.

Původní znění dopisu naleznete níže v příloze:

Novinky z obce

obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 21. 9. 2023

Úhrada stočného

 • Aneta Zošiaková
 • 59
Svoz odpadu
Obec

publikováno: 20. 9. 2023

Svoz odpadu

 • Aneta Zošiaková
 • 77
Objemný odpad
Obec Volný čas

publikováno: 19. 9. 2023

Objemný odpad

 • Aneta Zošiaková
 • 84
Nebezpečný odpad
Obec Volný čas

publikováno: 19. 9. 2023

Nebezpečný odpad

 • Aneta Zošiaková
 • 72
Neprůjezdná komunikace
Obec

publikováno: 13. 9. 2023

Neprůjezdná komunikace

 • Aneta Zošiaková
 • 87
Autobusová doprava
Obec Volný čas

publikováno: 24. 8. 2023

Autobusová doprava

 • Aneta Zošiaková
 • 112