Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
 • OI Developer
 • 330

Informace o cenách vodného a stočného naleznete v tomto článku

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod' a.S. na svém zasedání dne 9.|2.2022 posoudilo všechny závazné podmínky cenové regulace, jimižje společnost vázána, a rozhodlo o úpravě cen pro rok2023 takto:

 Cena bez DPHCena s 10% DPH
Vodné46,60 Kč/m351,26 Kč/m3
Stočné45,00 Kč/m349,50 Kč/m3
Stočné bez ČOV14,03 Kč/m315,43 Kč/m3
Celkem vodné a stočné91,60 Kč/m3100,76 Kč/m3

Od 1.1 .2023 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 7,26 Kč/m3 (včetně DPH) a ceny vody odpadní o 4,73 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově docházi pro odběratele obou služeb k nárůstu o 11,99 Kč/m3 (včetně DPH), což představuje navýšeni o 13,5%. Odběratel s průměrnou spotřebou (88 l/den, resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné i stočné, zaplatí za rok o cca 380 Kč zarok více.

Mimořádný odečet stavu vodoměru nebude prováděn. Spotřeba k 31.12.2022 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel si může také stav vodoměru k 3l.I2.2022 nahlásit. Pokud se rozhodne, musí tak učinit nejpozději do 4. ledna 2023, a to buď telefonicky (491 419 241, 491 419 242) nebo elektronickou poštou na e-mail: jelenova@vakna.cz, seifertova@vakna.cz. Podmínkou pro přijetí a následné zpracování samoodečtu vodoměru je uvedení správného a úplného čísla OM (odběrného místa), které je uvedeno na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu 3l.12.2022. Odečty zadané bez uvedených údajů nebo k jinému dni než 31.12.2022 nebudou zpracovány.

V tomto případě nebude prováděn propočet, ale použijí se nahlášená data. Fakturace proběhne v původních fakturačních cyklech.

Původní znění dopisu naleznete níže v příloze:

Novinky z obce

Nebezpečný odpad
Obec

publikováno: 5. 4. 2024

Nebezpečný odpad

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • obec Jestřebí - u obecního úřadu
Objemný odpad
Obec

publikováno: 5. 4. 2024

Objemný odpad

 • začíná v pátek 26. 4. 08:00 končí v neděli 28. 4. 12:00
 • Obec Jestřebí - u kravína
Čarodějnice
Obec Volný čas

publikováno: 5. 4. 2024

Čarodějnice

 • Aneta Zošiaková
 • 73
Objemný odpad
Obec Volný čas

publikováno: 5. 4. 2024

Objemný odpad

 • Aneta Zošiaková
 • 65
Nebezpečné odpady
Obec Volný čas

publikováno: 5. 4. 2024

Nebezpečné odpady

 • Aneta Zošiaková
 • 48
Obecní knihovna
Obec Volný čas

publikováno: 2. 4. 2024

Obecní knihovna

 • Aneta Zošiaková
 • 79