Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Historie

Podle hasičské kroniky byla kaple se zvonicí vystavena obcí v roce 1874.

Dle kopie historického zápisu se o výstavbu zasloužili zbožní osadníci Jestřebití z návsi za velké podpory obecního starosty Václava Beneše, rolníka z č. p. 1. Nápad vznikl následkem ohlášení farního úřadu ve Slavoňově ohledně čtvrtečního a pátečního  zvonění  ve všech přifařených osadách, kde stál zvonek, k uctění smrti pána Ježíše Krista (pozn. na Velikonoce). Kapličku vystavili rychle.

Zvon zhotovil zvonař Josef Schneider v Hradci Králové o váze 8116 staré váhy a stál 1031,72,-. Zvon byl dne 17. července 1876 v katedrálním kostele v Hradci Králové důstojným a osvíceným Pánem Janem Raisem, prelátem Jeho Svátosti, posvěcen jménem sv. Václava. Dále do kaple pořídili malovaný obraz umučení svatého Václava na plechu s rámečkem za 121,00,-, klekátko a krucifix.

Dne 26. června 1876 bylo požádáno o vysvěcení kamenné modlitební kaple. J. A. Šrůtek dne 13. července 1876 za biskupskou konzistoř v Hradci Králové zplnomocnil k vysvěcení slavoňovský farní úřad. Obřad svěcení proběhl v neděli  dne 20. srpna 1876 farářem Aloisem Effenbergerem. Šlo procesí do Jestřebí, proběhla poděkovací řeč a pak obřad svěcení slavně vykonán byl.

V roce 1878 byla ke kapličce přistavena hasičská kůlna. Roku 1931 došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice přistavené ke kapličce a roku 1959 je záznam o opravě stropu.

V roce 2004 došlo k přestavbě hasičské zbrojnice na kapličku. Téhož roku byl restaurován zvon.

Kaple je znovu zasvěcena svatému Václavu dne 23. 10. 2004, světil biskup Královéhradeckého kraje Josef Kajnek společně s praporem a obecním znakem (pravděpodobně nejvýznamnější a nejrozsáhlejší akce konaná na Jestřebí).

Mše zde probíhají 3x do roka, v květnu, v září na sv. Václava a v říjnu okolo termínu zasvěcení kaple. O kapli se starají Hromádkovi. Elektřina se do kaple dostávala přes prodlužovačku z č. p. 13. (pozn. od roku 2023 je č. p. 13 odpojeno od elektřiny).

publikováno: 10. 10. 2023 11:46, Aneta Zošiaková

Novinky z obce

obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 8. 12. 2023

Obecní úřad a knihovna

  • Aneta Zošiaková
  • 53
Pozvánka
Obec Volný čas

publikováno: 8. 12. 2023

Pozvánka

  • Aneta Zošiaková
  • 51
Ukládání odpadů
Obec

publikováno: 29. 11. 2023

Ukládání odpadů

  • Aneta Zošiaková
  • 89
Aktuality z prodejny
Obec

publikováno: 29. 11. 2023

Aktuality z prodejny

  • Aneta Zošiaková
  • 139
obrázek nenalezen
Obec Volný čas

publikováno: 23. 11. 2023

BIO odpad

  • Aneta Zošiaková
  • 81

publikováno: 21. 11. 2023

Prodejna

obsah stránky

Obec Volný čas