Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Kontakt

Starosta:                 Aleš Kumprech
telefon:                    +420 608 862 313 

Velitel:                     Josef Švorc
telefon:                    +420 603 290 170

Jednatel:                Jiří Bořek
telefon:                    +420 608 259 908

Pokladník:              Václav Petr
telefon:                   

E-mail:                  hasici@jestrebinadmetuji.cz
ID DS:   

                 

Historie

Hasičský sbor byl založen v roce 1878, 12 členů bylo z Blažkova a 1 z Libchyň. Kroniku sboru začal psát Václav Beneš zakladatel hasičského sboru v roce 1898 v arestě v Novém Městě nad Metují za urážku císaře pána. Kronika se ztratila a tak neznáme přesný počet zakládajících členů, byl to první hasičský sbor v okolí.

Kaple s hasičskou zbrojnicí v roce 1920

První hasičská vycházková uniforma

V roce 1878, hned po založení SDH na Jestřebí, byla na návsi ke kapličce přistavena hasičská kůlna. Od "Vzájemně pojišťovacího spolku" dostal sbor darem ruční dvoukolovou stříkačku. Pro všechny členy byly zakoupeny přilby a 3 berlovky. V následujících letech se sbor zúčastňoval téměř všech požárů v okolí.

Během první světové války mezi lety 1914 - 1918 hasičské práce upadly. Doma zůstalo jen několik starších členů, 36 schopných hasičů odešlo buď na frontu nebo k jiné vojenské povinnosti. Při výroční členské schůzi v roce 1919 byla věnována vzpomínka pěti zemřelým nebo padlým z obce Jestřebí.

Hasiči před kapličkou v nových vycházkových stejnokrojích v roce 1938

V roce 1939 ovlivňovalo chod hasičských sborů nacistické Německo. Zavedlo povinnost sběru starého železa. Požární cvičení se nekonala, aby se neplýtvalo banzínem. Z maringotky postavené na návsi se konaly požární hlídky zabezpčující polní úrodu před sabotážními činy.

Po roce 1949 začaly okresní soutěže požárních družstev, konala se požární cvičení, žňové hlídky a domovní prohlídky. Zanikly však slavné hasičské sjezdy, hasičské slavnosti nebo účast sboru na církeních slavnostech.

V srpnu 1958 dosšlo k založení místního JZD. Členové požárního družstva v rámci podzimních prací připravili vše pro jeho činnost, která začala rokem 1959. Veškerá činnost je i v dalších letech omezena a zaměřena na pomoc místnímu JZD. Cvičení se konala pouze přede žněmi.

Požární nádrž na návsi (od roku 2004 je zasypána)

Požární nádrž na křižovatce

Během komunismu se hasiči podíleli na vybudování požárních nádrží na křižovatce (1955 - 1958) a na návsi (1959). Mezi lety 1978 - 1983 vybudovali Dům hasičů s novou zbrojnicí, kam v roce 1984 přemístili svoji hasičskou stříkačku. V roce 1989 ji vybavili sirénou.

V roce 1972 byl založen pionýrský oddíl "Mladý požárník". Bylo utvořeno družstvo mladších a starších žáků. V roce 1984 bylo zapojeno až 40 dětí. Obě družstva získávala na soutěžích první místa.

Po rozdělení místního národního výboru Jestřebí na samostatné obce Jestřebí, Libchyně a Sendraž došlo k výstavbě vodovodu v obci. Hasiči při ní během let 1989 - 1992 odpracovali 2 408 brigádních hodin.

Po roce 1994 končí kroužek mladých hasičů, upadá aktivita sboru, omezuje se na preventivní prohlídky obytných budov, účasti členů výboru na okrskových setkáních a podílení se na aplikačním cvičení zásahovou jednotkou.

Od roku 1998 začínají úspěšné soutěže družstva žen v požárním útoku. Ženy byly do sboru přijaty poprvé v roce 1983. Účastnili se soutěže Náchodská hasičská Primátor liga (NHPL) a získala pro Jestřebí mnoho pohárů. NHPL se pořádalo také na Jestřebí a to mezi lety 2006 - 2008. v roce 2007 bylo dokonce spolu s hasiči z Blažkova pořádáno slavnostní vyhlášení vítězů NHPL v Domě hasičů na Jestřebí. Po roce 2008 opět upadá aktivita členů sboru.

Dům hasičů Jestřebí

Vycházkové uniformy v roce 2006

SDH Jestřebí má na začátku roku 2023 až 52 členů, z toho 11 žen. Sbor disponuje přívěsem s přenosnou stříkačkou PS-12 a upravenou stříkačkou PS-16 pro sportovní účely. V Domě hasičů na Jestřebí se konají školení hasičů pro celý okrsek. Sbor se účastní aplikačních cvičení a okrskových soutěží. 

publikováno: 14. 2. 2023 10:56, Aneta Zošiaková

Novinky z obce

Přerušení dodávky ČEZ
Obec

publikováno: 9. 5. 2024

Přerušení dodávky ČEZ

 • Aneta Zošiaková
 • 124
Májová pobožnost
Obec Volný čas

publikováno: 7. 5. 2024

Májová pobožnost

 • začíná v neděli 12. 5. 18:00 - končí v
 • Kaplička sv. Václava Jestřebí
Májová pobožnost v kapličce
Obec Volný čas

publikováno: 7. 5. 2024

Májová pobožnost v kapličce

 • Aneta Zošiaková
 • 91
Knihovna a Prodejna
Obec Volný čas

publikováno: 30. 4. 2024

Knihovna a Prodejna

 • Aneta Zošiaková
 • 100
 Nábytek za odvoz
Obec Volný čas

publikováno: 27. 4. 2024

Nábytek za odvoz

 • Aneta Zošiaková
 • 105
Nebezpečný odpad
Obec

publikováno: 5. 4. 2024

Nebezpečný odpad

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • obec Jestřebí - u obecního úřadu