Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stručný popis obce Jestřebí


Kdy bylo Jestřebí založeno se žádný přesně nedopátrá. První záznam o Jestřebí je v zemských deskách „ZD“ a sice v roce 1459.

Čestmír Brandejs ve své diplomové práci, kterou nazval Dějiny Nového Města nad Metují uvádí. Když Jan Černčický roku 1527 postoupil novoměstské panství Vojtěchu z Pernštejna patřilo k němu Nové Město nad Metují, Krčín, Černčice, Nahořany, Šonov, Dolsko, Mezilesí, Vrchoviny, Spy, Chlístov, Vršovka, Vosičko, Bradle, Zákraví, Jestřebí, Studenka, Hlohov, Zádolí a Bohuslavice. Dva příplatci ze Sendraže a po jednom z Přibyslavi, Lipí a Vrchovin. Ve vlastní režii města byl dvůr ve Studynkách ze sadu městu platil dvůr 2 kopy 20 grošů. Nikde se nezachovalo kolik chalup kolem dvora bylo, ale z matrik z Nového Města od roku 1641 a Nového Hrádku od roku 1721 lze souditi,že Studynky měly hodně obyvatel, dnes tam stojí jen hájovna.

Podle zápisu gruntovní knihy obce Libchyňské z roku 1635, Libchyně patřily pod rychtu Jestřebskou, později asi po vypálení Švédy v roce 1639 Žďáru, Bradlí a Jestřebí, asi Libchyně byly dány jako šosovní vesnice Novému Městu místo Žďáru.

Ze soupisu podle víry z roku 1651 v Jestřebí bylo 6 usedlostí z toho 3 sedláci, 1 zahradník a 2 chalupníci s 31 obyvateli, všichni protestanté.

Urbář z roku 1668 novoměstského panství uvádí 4 sedláci, 1 zahradník a 4 neplatící chalupníci.

Urbář z roku 1775 novoměstského panství uvádí 4 sedláci, 1 zahradník a 11 chalupníků s robotou a platy.

V roce 1775 začátkem března se všichni rychtáři novoměstského panství zúčastnili porady u Nývlta ve Rtyni, vedoucího selského gubernira, za Jestřebí rychtár Jiří Čečetka.

Podle kontribuční listiny z roku 1811 bylo v Jestřebí 21 usedlostí.

Urbář z roku 1820 uvádí 33 usedlostí.

Asi od roku 1780 jsme měli společnou rychtu s Blažkovem převážně se rychtáři střídali. Pod naší společnou rychtu patřilo 6 usedlostí z Mezilesí, 1 ze Sendraže a 1 z Libchyň.

Urbář z roku 1836 uvádí 36 usedlostí.

Sčítáním lidu podle Františka Palackého z roku 1848 je uvedeno v Jestřebí 32 domů se 182 obyvateli (nepřesné).

Sčítání lidu v roku 1888 mělo Jestřebí 36 domů s 209 obyvateli.

Nejstarší rody v Jestřebí jsou Benešové, Čečetkové a Štěpánové.

Nejstarší záznam v matrice Nového Města nad Metují z roku 1641 v archivu Zámrsku je uvedeno 1. 3. 1655 pokřtěno jest dítě jménem Anna z otce Vavřince Beneše a matky Marie ze vsi Jestřebího. 29. 11. 1642 pokřtěno jest dítě jménem Alžběta z otce Matěje Čečetky a matky Alžběty ze vsi Jestřebího.

V matrice Nového Hrádku od roku 1721 je uvedeno 20. 12. 1755 pokřtěn Matěj syn Jana Štěpána sedláka z Jestřebí matky Anny rodem Novákové z Jestřebí.

Nejstarší zápis z gruntovní knihy červené purgrechtní rychty jestřebsky že jest léta páně 29. máje 1679 Jan Beneš grundt ten vzal po smrti Jiříka Beneše otce svého za 154 kop míšenských.

Wysledováno jest z červené knihy purgrechtní rychty Jestřebsky že jest Matěj Čečetka v léthu 24. juny 1647 grundt ten vzal od Magdaleny Čečetkové máteře své za sumu trhovou 220 kop míšenských.

Léta páně 25. juny 1755 Jan Suchánek k dobrovolna a pro nemožnost již dílej drženi téhož gruntu zaprodává statek sedlský položený ve vsi Jestřebí Janovi Štěpánovi příteli svému za sumu trhovou 280 kop míšenských.

V první pozemkové reformě roku 1923 kdo měl najatý pozemek od panství kolem Studynek 20 let mohl si ho koupit. Ti co měli pozemek v nájmu devatenáct let a méně dostali z nájmu výpověď a hned se pozemky zalesnily. Zalesňovat se začalo už od roku 1908. Bylo to za nadlesního Saláška.

V roce 1933 měla obec Jestřebí soudní při s Bartoněm z Dobenína o rybolov v řece Metuji a Olešence. Obec pronajala rybolov v Metuji a Olešence mlynáři Novákovi Pekle a ten mlýn i s rybolovem prodal Bartoňovi z Dobenína přestože nikdy za rybolov nezaplatil obci ani krejcar, vyplývá z archiválií v archivu Zámrsku. Právník který obec zastupoval se těsně před procesem vzdal zastupování obce. Obyvatelé Jestřebí od nepaměti chodili do Metuje na písek a řasu kterou sušili a v zimě s ní krmili dobytek, tak obec přišla o rybolov přestože z něj žádný příjem neměla.

V únoru roku 1942 pan Čejchan z České Čermné přivezu rodinu Baldrychovu a u starosty pana Hanuše ji s nepatrným základním osobním majetkem vyklopil na dvoře a starosto starej se. Domovsky měla příslušnost v Jestřebí. Česká Čermná měla strach aby jí rodina Baldrychova nezůstala v obci a nemuseli ji živit. V žádné matrice jsem nezjistil jméno Baldrych a nevím z jakých důvodů měl příslušnost k Jestřebí.

Ve válce byly v Jestřebí jen 4 radiové přijímače a tak pravidelně ve středu se do hospody k panu Soumarovi chodilo poslouchat stanici Londýn. Přestože  si kuchyni paní Soumarové oblíbil okresní hejtman z Náchoda Baumann, přijel s doprovodem a první jeho cesta vedla do kuchyně ke kamnům a zkontroloval co je na plotně a v troubách, jeho specialita byla řízek z vemene.

První volby po válce lidová strana 60% komunistická strana 40%.

V roce 1946 byla založena osvětová beseda Libchyně – Jestřebí a každý rok se sehrála dvě divadla.

V roce 1948 byl založen svaz zahrádkářů v Jestřebí, 12 členů z Libchyň, 3 z Blažkova a 12 z Mezilesí.

V roce 1954 byl založen červený kříž Jestřebí.

V srpnu roku 1958 došlo k založení místního JZD po dvouměsíčních přesvědčovacích akcích novoměstské posádky, kdy jim došla trpělivost a začali vyhrožovat se zavíráním. Lidé zůstávali do tmy na polích a oni trpělivě čekali od 18. hodiny do 22. hodiny a pak se rozešli po skupinách po zemědělcích. A tak nátlakem vzniklo JZD. Prvním předsedou se stal Josef Hanuš střední rolník z Jestřebí 22.

V březnu 1960 dochází k převzetí zemědělců z obce Libchyně do místní obce. Současně do místního JZD přechází sousední JZD Sendraž a 12. června 1960 dochází ke sloučení MNV Jestřebí, Libchyně a Sendraž. Prvním předsedou MNV sloučených vesnic se stal Jan Nývlt ze Sendraže.

Z nedostatku straníků v našich obcích jsme měli vyjímečnost v okrese, že předseda MNV byl straník a tajemník nestraník.

V roce 1990 se osamostatnily Libchyně a Sendraž.

K 1. 1. 2000 naše obec měla 186 obyvatel a 36 domů, některé jsou za chaty a taky neobydleny.

Kronikář obce Jestřebí
Josef Švorc starší, Jestřebí č. 26, 54901 Nové Město nad Metují

publikováno: 17. 1. 2023 10:47, OI Developer

Novinky z obce

Přerušení dodávky ČEZ
Obec

publikováno: 9. 5. 2024

Přerušení dodávky ČEZ

 • Aneta Zošiaková
 • 124
Májová pobožnost
Obec Volný čas

publikováno: 7. 5. 2024

Májová pobožnost

 • začíná v neděli 12. 5. 18:00 - končí v
 • Kaplička sv. Václava Jestřebí
Májová pobožnost v kapličce
Obec Volný čas

publikováno: 7. 5. 2024

Májová pobožnost v kapličce

 • Aneta Zošiaková
 • 92
Knihovna a Prodejna
Obec Volný čas

publikováno: 30. 4. 2024

Knihovna a Prodejna

 • Aneta Zošiaková
 • 101
 Nábytek za odvoz
Obec Volný čas

publikováno: 27. 4. 2024

Nábytek za odvoz

 • Aneta Zošiaková
 • 105
Nebezpečný odpad
Obec

publikováno: 5. 4. 2024

Nebezpečný odpad

 • začíná v sobotu 27. 4. 08:00 - končí v
 • obec Jestřebí - u obecního úřadu