Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 22 výsledků

Trvalý pobyt

publikováno 20. 5. 2024

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu ,a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientančním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu. 

Nebezpečné odpady

publikováno 5. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 199

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad.

Kaplička sv. Václava

publikováno 10. 10. 2023

Historie

Podle hasičské kroniky byla kaple se zvonicí vystavena obcí v roce 1874.

Dle kopie historického zápisu se o výstavbu zasloužili zbožní osadníci Jestřebití z návsi za velké podpory obecního starosty Václava Beneše, rolníka z č. p. 1. Nápad vznikl následkem ohlášení farního úřadu ve Slavoňově ohledně čtvrtečního a pátečního  zvonění  ve všech přifařených osadách, kde stál zvonek, k uctění smrti pána Ježíše Krista (pozn. na Velikonoce). Kapličku vystavili rychle.

Svozový kalendář 2024

publikováno 28. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 405

Svozový kalendář 2024.

Obecní úřad a knihovna

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 318

Obecní úřad a knihovna - VÁNOCE.

Pozvánka

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 324

Vánoční posezení.

Pozvánka na promítání

publikováno 30. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 307

Libchyňský cestovatelský večer.

Pozvánka na promítání

publikováno 12. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 330

Libchyňský cestovatelský večer.

Nábytek za odvoz

publikováno 6. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 493

Nábytek z kanceláře OÚ a  obecní knihovny.

Rekonstrukce knihovny

publikováno 30. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 459

Omezení půjčování knih.

Nebezpečný odpad

publikováno 19. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 389

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad

Pronájem prodejny

publikováno 8. 6. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 591

Pronájem prodejny v obci Jestřebí

Kotlíková dotace

publikováno 23. 5. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 408

Informace a pozvánka na seminář

Obecní knihovna

publikováno 7. 2. 2023

Obecní knihovna

Otevírací doba:

středa 16:00 - 17:00 hodin

půjčování knih je zdarma

Kromě knih vlastních nabízí knihovna i knihy z výměnného fondu Městské knihovny z Nového Města nad Metují.  Převažující žánry: román, detektivka, drama, poezie, literatura pro děti a mládež.                                                Časopisy k vypůjčení: Zdraví, Tina, Meduňka, Novoměstský zpravodaj, Jestřebský zpravodaj

Poskytování informací

publikováno 22. 1. 2023

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Chci zařídit

publikováno 20. 5. 2021

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 17:00 do 18:00 hodin. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto Formuláře.

Kontakty

publikováno 5. 11. 2020

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují                                                                                                    IČ: 00272744

Elektronická podatelna

publikováno 16. 8. 2020

Elektronická podatelna slouží jako jednoduchý způsob podání dotazu na obecní úřad k poskytování informací podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují

Úřední hodiny:

Povinně zveřejňované informace

publikováno 16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty

publikováno 5. 11. 2020

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují                                                                                                    IČ: 00272744

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují

Úřední hodiny:

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují

Úřední hodiny:

Povinně zveřejňované informace

publikováno 16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Chci zařídit

publikováno 20. 5. 2021

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 17:00 do 18:00 hodin. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto Formuláře.

Elektronická podatelna

publikováno 16. 8. 2020

Elektronická podatelna slouží jako jednoduchý způsob podání dotazu na obecní úřad k poskytování informací podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní knihovna

publikováno 7. 2. 2023

Obecní knihovna

Otevírací doba:

středa 16:00 - 17:00 hodin

půjčování knih je zdarma

Kromě knih vlastních nabízí knihovna i knihy z výměnného fondu Městské knihovny z Nového Města nad Metují.  Převažující žánry: román, detektivka, drama, poezie, literatura pro děti a mládež.                                                Časopisy k vypůjčení: Zdraví, Tina, Meduňka, Novoměstský zpravodaj, Jestřebský zpravodaj

Poskytování informací

publikováno 22. 1. 2023

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Kaplička sv. Václava

publikováno 10. 10. 2023

Historie

Podle hasičské kroniky byla kaple se zvonicí vystavena obcí v roce 1874.

Dle kopie historického zápisu se o výstavbu zasloužili zbožní osadníci Jestřebití z návsi za velké podpory obecního starosty Václava Beneše, rolníka z č. p. 1. Nápad vznikl následkem ohlášení farního úřadu ve Slavoňově ohledně čtvrtečního a pátečního  zvonění  ve všech přifařených osadách, kde stál zvonek, k uctění smrti pána Ježíše Krista (pozn. na Velikonoce). Kapličku vystavili rychle.

Trvalý pobyt

publikováno 20. 5. 2024

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu ,a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientančním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu. 

Kotlíková dotace

publikováno 23. 5. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 408

Informace a pozvánka na seminář

Pronájem prodejny

publikováno 8. 6. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 591

Pronájem prodejny v obci Jestřebí

Nebezpečný odpad

publikováno 19. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 389

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad

Rekonstrukce knihovny

publikováno 30. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 459

Omezení půjčování knih.

Nábytek za odvoz

publikováno 6. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 493

Nábytek z kanceláře OÚ a  obecní knihovny.

Pozvánka na promítání

publikováno 12. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 330

Libchyňský cestovatelský večer.

Pozvánka na promítání

publikováno 30. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 307

Libchyňský cestovatelský večer.

Pozvánka

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 324

Vánoční posezení.

Obecní úřad a knihovna

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 318

Obecní úřad a knihovna - VÁNOCE.

Svozový kalendář 2024

publikováno 28. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 405

Svozový kalendář 2024.

Nebezpečné odpady

publikováno 5. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 199

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad.