Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Poplatek

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Sazba poplatku je 600,-/za osobu přihlášenou v obci (mimo chatařů). Tento poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejdéle do 15. dne následujícího měsíce.

Poplatek je možné hradit vždy až v novém kalendářním roce (od ledna nového roku), a to:

 • bezhotovostně na číslo účtu: 131-2848220237/0100
 • v hotovosti: v úředních hodinách v pondělí od 17:00 - 18:00 hodin na OÚ

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2024

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2024 - SEPAROVANÉ ODPADY

publikováno: 16. 8. 2020 14:18,

Novinky z úřadu

obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 24. 6. 2024

Bankovní účet obce

 • Aneta Zošiaková
 • 108
obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 3. 6. 2024

Úřední hodiny

 • Aneta Zošiaková
 • 130

publikováno: 20. 5. 2024

Zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení adresy místa trvalého pobytu podá oprávněná osoba na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Úřad
Úřední hodiny
Úřad

publikováno: 1. 4. 2024

Úřední hodiny

 • Aneta Zošiaková
 • 298
Známky na popelnice
Úřad Obec

publikováno: 23. 2. 2024

Známky na popelnice

 • Aneta Zošiaková
 • 262
obrázek nenalezen
Úřad

publikováno: 22. 1. 2024

Úřední hodiny

 • Aneta Zošiaková
 • 247