Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Poplatek

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Sazba poplatku je 400,-/za osobu přihlášenou v obci (mimo chatařů). Tento poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejdéle do 15. dne následujícího měsíce.

Poplatek je možné hradit vždy až v novém kalendářním roce (od ledna nového roku), a to:

bezhotovostně na číslo účtu: 1183031399/0800

v hotovosti: v úředních hodinách v pondělí od 17:00 - 18:00 hodin na OÚ

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2023

SVOZOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2023 - SEPAROVANÉ ODPADY

publikováno: 16. 8. 2020 14:18,

Novinky z úřadu

obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 8. 12. 2023

Obecní úřad a knihovna

  • Aneta Zošiaková
  • 53
obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 8. 11. 2023

Platby za rok 2023

  • Aneta Zošiaková
  • 138
obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 23. 10. 2023

Zrušení úředního dne

  • Aneta Zošiaková
  • 128
obrázek nenalezen
Úřad Obec

publikováno: 6. 10. 2023

Nábytek za odvoz

  • Aneta Zošiaková
  • 162
obrázek nenalezen
Úřad Úřední Deska

publikováno: 2. 10. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - č. 1 - 16. 1. 2023

  • začíná v pondělí 16. 1. 17:00 - končí v
obrázek nenalezen
Úřad Úřední Deska

publikováno: 24. 9. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 6 - 7. 12. 2022

  • začíná ve středu 7. 12. 18:00 - končí v