Vítejte na stránkách obce Obec Jestřebí.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Nalezeno: 52 výsledků

Čarodějnice

publikováno 5. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 73

Pozvánka na čarodějnice.

Nebezpečné odpady

publikováno 5. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 48

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad.

Obecní knihovna

publikováno 2. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 79

Informace o uzavření.

Úřední hodiny

publikováno 1. 4. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 175

Pondělí 1. 4. 2024.

Známky na popelnice

publikováno 23. 2. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 122

Známka na rok 2024.

Kaplička sv. Václava

publikováno 10. 10. 2023

Historie

Podle hasičské kroniky byla kaple se zvonicí vystavena obcí v roce 1874.

Dle kopie historického zápisu se o výstavbu zasloužili zbožní osadníci Jestřebití z návsi za velké podpory obecního starosty Václava Beneše, rolníka z č. p. 1. Nápad vznikl následkem ohlášení farního úřadu ve Slavoňově ohledně čtvrtečního a pátečního  zvonění  ve všech přifařených osadách, kde stál zvonek, k uctění smrti pána Ježíše Krista (pozn. na Velikonoce). Kapličku vystavili rychle.

Opuštěné kočky/kocouři

publikováno 17. 1. 2024

 • Aneta Zošiaková
 • 141

Darujeme do dobrých rukou.

SDH Jestřebí

publikováno 16. 1. 2024

 • Eliška Štěpánová
 • 214

Valná hromada 2024

Svozový kalendář 2024

publikováno 28. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 248

Svozový kalendář 2024.

Odpady 2024

publikováno 19. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 224

Zdražení paušální platby na rok 2024.

Stočné 2024

publikováno 19. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 216

Zdražení paušální platby na rok 2024.

Dům hasičů

publikováno 12. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 206

Uzamčení vchodových dveří.

Obecní úřad a knihovna

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 172

Obecní úřad a knihovna - VÁNOCE.

Pozvánka

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 184

Vánoční posezení.

Povinné hlášení

publikováno 15. 8. 2023

Obec je dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech povinna 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup informovat o nakládání s KO v obci a o výsledcích a nákladech tohoto systému.

Pozvánka na promítání

publikováno 30. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 189

Libchyňský cestovatelský večer.

Zrušení úředního dne

publikováno 23. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 205

Pondělí 23. 10. 2023.

Pozvánka na promítání

publikováno 12. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 192

Libchyňský cestovatelský večer.

Dýňování

publikováno 10. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 347

Pozvánka na akci Dýňování.

Nábytek za odvoz

publikováno 6. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 298

Nábytek z kanceláře OÚ a  obecní knihovny.

Obec

publikováno 3. 2. 2023

Úvod

Obec Jestřebí je vzdálena severovýchodně 3 km od Nového Města nad Metují. Rozkládá se nad hlubokým údolím řeky Metuje, tzv. Pekelským údolím. Kdy bylo Jestřebí založeno není úplně zřejmé. První záznam o Jestřebí je v zemských deskách z roku 1459. Je možné, že jméno Jestřebí vzniklo od hojného počtu dravců jestřábů, kteří v hlubokých lesích hnízdili nebo od vypalování hvozdů získávání lesní půdy v zemědělskou půdu, tomu se říkalo, klučení nebo jestřebití.

Historie obce

publikováno 17. 1. 2023

Stručný popis obce Jestřebí

Kdy bylo Jestřebí založeno se žádný přesně nedopátrá. První záznam o Jestřebí je v zemských deskách „ZD“ a sice v roce 1459.

Kontakty

publikováno 5. 11. 2020

Kontaktní informace

Adresa

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují                                                                                                    IČ: 00272744

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují

Úřední hodiny:

Obecní vyhlášky

publikováno 7. 2. 2023

obsah stránky

Obecní znaky

publikováno 17. 1. 2023

Obecní znak

Obecní vlajka

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Základní informace

publikováno 16. 8. 2020

Kontakty

Adresa:

Obecní úřad Jestřebí

Jestřebí 60
549 01  Nové Město nad Metují

Úřední hodiny:

Povinně zveřejňované informace

publikováno 16. 8. 2020

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 16. 8. 2020

Záznam o zpracování osobních údajů

  Záznam o zpracování osobních údajůZáznam o zpracování osobních údajů(PDF, 53 kB)

1 Czech Point

Zastupitelstvo

publikováno 17. 1. 2023

Zastupitelstvo obce

Starostka

Aneta Zošiaková
mobil: 731 371 167

Místostarosta

Ing. Petr Ryšavý
mobil: 603 870 042

Chci zařídit

publikováno 20. 5. 2021

Na úřadě

Pro vyřízení běžné agendy nás navštivte na obecním úřadě vždy v pondělí od 17:00 do 18:00 hodin. Pro rychlejší vyřízení použijte tyto Formuláře.

Elektronická podatelna

publikováno 16. 8. 2020

Elektronická podatelna slouží jako jednoduchý způsob podání dotazu na obecní úřad k poskytování informací podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Služby a poplatky

publikováno 16. 8. 2020

Poplatek za psa

Sazba poplatku za kalendářní rok:

 • za jedno psa - 120 Kč
 • za druhého a kazdého dalšího psa téhož držitele - 180 Kč

Odpady

publikováno 16. 8. 2020

Poplatek

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.

Dotace

publikováno 16. 8. 2020

Dotace pro rok 2024

Dotace na provoz prodejny

Obec Jestřebí žádá o dotaci na „Podporu provozu prodejny na venkově“  z Královehradeckého kraje.

Obecní knihovna

publikováno 7. 2. 2023

Obecní knihovna

Otevírací doba:

středa 16:00 - 17:00 hodin

půjčování knih je zdarma

Kromě knih vlastních nabízí knihovna i knihy z výměnného fondu Městské knihovny z Nového Města nad Metují.  Převažující žánry: román, detektivka, drama, poezie, literatura pro děti a mládež.                                                Časopisy k vypůjčení: Zdraví, Tina, Meduňka, Novoměstský zpravodaj, Jestřebský zpravodaj

Informační e-maily a SMS

publikováno 7. 2. 2023

Dostávejte aktuální informace přímo na váš telefon


Chcete-li vždy dostávat aktuální informace o dění v obci, stačí se zaregistrovat k odběru novinek níže na stránkách v sekci "dostávejte novinky".

Region Novoměstsko

publikováno 7. 2. 2023

O regionu Novoměstsko

Obec Jestřebí je součástí Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko (DSO RN), které sdružuje zhruba tři desítky obcí. 

Poskytování informací

publikováno 22. 1. 2023

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Ceny vodného a stočného na rok 2023

publikováno 18. 1. 2023

 • OI Developer
 • 331

Informace o cenách vodného a stočného naleznete v tomto článku

Nové číslo zpravodaje

publikováno 18. 1. 2023

 • OI Developer
 • 277

Nové číslo Novoměstského zpravodaje je k dispozici zde.

Čarodějnice

publikováno 31. 3. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 384

Čarodějnice

Pravidelný vývoz odpadů

publikováno 11. 4. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 327

Pravidelný vývoz separovaných odpadů

Pozvánka

publikováno 15. 8. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 326

Rozloučení s prázdninami

Pronájem prodejny

publikováno 8. 6. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 357

Pronájem prodejny v obci Jestřebí

Uzavření silnice

publikováno 15. 8. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 553

Uzavření silníce Jestřebí - Libchyně

Lekce jógy

publikováno 17. 8. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 407

Jóga od začátku správně

Nebezpečný odpad

publikováno 19. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 256

Přistavení kontejneru na nebezpečný odpad

Rekonstrukce knihovny

publikováno 30. 9. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 269

Omezení půjčování knih.

Nábytek za odvoz

publikováno 6. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 298

Nábytek z kanceláře OÚ a  obecní knihovny.

Nalezení klíčů

publikováno 6. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 221

Nález klíčů.

Dýňování

publikováno 10. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 347

Pozvánka na akci Dýňování.

Pozvánka na promítání

publikováno 12. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 192

Libchyňský cestovatelský večer.

Zrušení úředního dne

publikováno 23. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 205

Pondělí 23. 10. 2023.

Pozvánka na promítání

publikováno 30. 10. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 189

Libchyňský cestovatelský večer.

Pozvánka

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 184

Vánoční posezení.

Obecní úřad a knihovna

publikováno 8. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 172

Obecní úřad a knihovna - VÁNOCE.

Dům hasičů

publikováno 12. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 206

Uzamčení vchodových dveří.

Odpady 2024

publikováno 19. 12. 2023

 • Aneta Zošiaková
 • 224

Zdražení paušální platby na rok 2024.